Proaktiflik


Çalışma alanında direkt veya indirekt sebeplerle oluşması muhtemel kazalar ve sağlığa zarar verecek etkenleri tespit eder, çözüm üretir ve güvenli çalışma ortamınının sürekliliğini sağlarız.