Ürün satış


İş güvenliği bağlamında ihtiyaç duyduğunuz veya mevcut tehlikelerden kaynaklanan riskleri azaltmak üzere ihtiyaç duyacağınız tüm ürünlerin geniş tedarik ağımızla ve tecrübelerimizle beraber satışı ve satış sonrası hizmetleri.

Sadece ürün satın almakla kalmayıp, iş güvenliği alanında kazanılmış uzun süreli tecrübelerimizin de içinde yer aldığı geniş bir yelpazede çözüm üretmek üzere kurumunuza faydalı olmayı hedefliyoruz.  

Çalışma sürecimiz 

Ürün siparişi ve kısa zaman ve belirlenen kalitede ürünün tedarik edilmesi.

    -Kurum tarafından belirlenmiş kalite ve uygunlukta ürünün optimum süre içinde temini.

    - Halen kullanılan KKD, kişisel koruyucu donanım ( ayakkabı, eldiven, maske, koruyucu ekipman düşme koruyucular, kimyasallara karşı koruyucular vs)  güvenlik arttırıcı ürünler ( loto -eked- ekipmanları, güvenli maket bıçakları)

Tehlike belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi ve alternatif kalitede ürünler önerilmesi. 

    - Kurumda henüz kullanılmıyor olsa da alandaki uzun süreli tecrübelerimizle riski azalatacak ürünün belirlenmesi, temini ve optimum maliyet ve zamanda teslimi. 

    - Aktif organik temizlik ürünleri ( el temizliği, hijyen vs)