Kurumsal Danışmanlık


İş güvenliği ile ilgili ana başlığı danışmanlık olmak üzere, firmaların faaliyetleri bağlamında mevcut iş güvenliği ihtiyaçlarını tespit etmek, çözüm üretmek ve sürdürülebilir hale getirmek. Ek olarak ulaşmak istedikleri hedeflere göre ihtiyaçların tespiti ve giderilmesi sürecinde daima birlikte olmak. Yaşayan bir iş güvenliği sistemini kurmak yönetmek ve sürdürülebilir hale getirmek. Bu hizmeti proje bazlı veya sürekli alabilirsiniz.

 • İş yerinizi üçüncü bir göz olarak tetkik etmek, mevcut sistemin mevzuata uyumunu ve sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı ( zero accident at work and zero occupational diseases) hedefine en yakın hale getirmek için gerekliliklerin tespiti ve raporlaması.
 • Yasal iş güvenliği denetimine hazırlık.
 • Üçüncü tarafların denetlemesi öncesi hazırlık.
 • Risk değerlendirmesi danışmanlığı ve risk yönetimi danışmanlığı.
 • Risk değerlendirmesi uygulaması, sonuçlandırılması ve raporlanması.
 • Yöneticiler için iş güvenliği eğitim ve danışmanlığı.
 • Risk değerlendirmesi eğitimi, workshop çalışması, firma içi ve dışı.
 • Yangın, acil durum,  patlamadan korunma, kimyasallarla çalışma, yüksekte çalışma, kapalı alanlarda çalışma, kilitleme ve etiketleme (EKED,, LOTO), iş izni ( Work permit) konularında alan danışmanlığı.
 • Firmada mevcut sistemin ( safety system) ahenk içinde çalışması için özel etkinlikler ve kolaylaştırıcı çözümler sağlamak.
 • Kişisel koruyucu donanım ( KKD, PPE) belirlenmesi, temini ve doğru uygulanmasının sağlanması.
 • İş güvenliği ahenk çalışması. ( @Safetyharmony) bu çalışma tüm çalışanların katılacağı bir anket çalışmasıyla başlayıp, gerektiğinde odak grup toplantıları ile desteklenen iş güvenliğini tüm kademelerde yaygınlaştırmak için yapılan ve içeriği tamamen firmanın faaliyetine bağlı olarak hazırlanan özel bir çalışmadır.
 • Yangın raporu, acil durum planı ve patlamadan korunma dokümanı hazırlama,