İş Güvenliği Yaygınlaştırma


İş güvenliğinin gerektirdiği yasal zorunlulukları yerin getirdiniz, teknik altyapı tamamlandı ancak kazalar olmaya devam ediyorsa. Bir yaygınlaştırma sürecini başlatmanın tam zamanı. Her kademedeki çalışanların iş güvenliğinin bir parçası haline gelmesi iş güvenliği uzmanı veya işveren temsilcisi arkasını dönüğünde de kuralların ve gerekliliklerin takip edilmesi için çalışmalar yapabilir ve bu yolda size rehberlik hizmeti verebiliriz.

a. İş güvenliğini tüm çalışanlarla birlikte yönetmek belki de mevcut iş güvenliği çalışmalarının en zorlusu ve en gereklisidir. Bu yaygınlaşma süreci kuvvetli bir iş güvenliği kültürünün en önemli desteğidir. Her kademede çalışanın iş güvenliğine kaldıraç olabilecek bir katkısı bir görevi vardır, mühim olan bunları adil dağıtıp çok iyi takip ederek sürekliliğinin sağlanmasıdır. Kanun bunu zorluyor, işveren de istiyorsa, çalışanın kendi güvenliği için her türlü desteği vermesi için yapılan çalışmalar sonuç verecektir.

b. Arter360 : Bu bir yaygınlaştırma çalışmasının bütünüdür. Çalışanların her kademede iş güvenliği aktivitelerinin içinde yer alması için iyi bir organizasyon modelidir. Her kademe ayrı ayrı bir araya gelse de her birinin diğer gruplarla yatay veya dikey iletişimi mümkün kılar. Çeşitli destek ekipmanları ile güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak mümkündür.