MEDYA

Patlamadan korunma dokümanı hazırlama eğitimi - ÇASGEM

Eğitimin amacı: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının hazırlanmasının kolaylaştırılması ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyenlerin bilgilendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitim süresince yasal uygulamalar, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, patlama risklerinin değerlendirmesi, riskleri ortadan kaldıracak şekilde patlamadan korunma dokümanı hazırlaması ve  bu ortamlarda kullanılabilecek ekipmanların/malzemelerin bu ortamlara uygunluğunun değerlendirilmesi gibi pek çok konuda bilgi verilecektir.

Eğitimin içeriği:

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat  ve standartlar
 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri - ATEX Direktifleri
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik                                                            
 • TS EN 60079-10-1:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler                                                                 
 • TS EN 60079-10-2:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
 • TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2009) ile (2015) standartları arasındaki farklar                                                                   
 • Genel Yangın Bilgileri ve İlgili Tanımlar
 • Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
 • Muhtemel Tutuşturma Kaynakları       
 • En 60079-10-1 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Gaz Atmosferler Standardı Uygulamaları  
 • En 60079-10-2 ,Tozlar Standardı Uygulamaları
 • EN 60079-10-2: ye Göre; Tozların Patlayıcı Ortam Hesabının Belirlenmesi   
 • Patlamaya Karşı Koruyucu Tedbirlerin Belirlenmesi  
 • Exproof Cihazların Gruplandırılması                              
 • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
 • Geçmiş kazalardan öğrenme
 • İyi uygulama örnekleri
 • Hatalı uygulamalar                                      

 

Katılımcı sayısı:  10 - 15 kişilik gruplar

Katılımcı profili: İSG Profesyonelleri, İşveren

Eğitim Ön Şartı: Kimyasallarla Güvenli Çalışma (ÇASGEM) eğitimini tamamlamış olmak

                              veya En az 3 yıl kimyasallarla çalışma tecrübesi (beyan esaslı)

 

Risk değerlendirme yöntemleri konusunda katılımcıların bilgi sahibi olduğu düşünülerek tasarlanmıştır. ilana ulaşmak için aşağıda link verilmiştir.

http://casgem.gov.tr/tr/detay/patlamadan-korunma-dokumani-hazirlama-egitimi-temel-seviye-uygulamali